Welkom bij basisschool De Luchtballon in Oud-Merksem!

We zijn een warme buurtschool met onderwijs van hoge kwaliteit. De kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van de lagere school volgen les in de Borrewaterstraat. De instappers en kleuters van de eerste en tweede kleuterklas zitten samen in een gezellig gebouw in de Sint-Bartholomeusstraat. We geloven in onze kinderen en daarom stellen we hoge verwachtingen. Elke dag werken we aan hun verstandelijke en emotionele groei. Dat doen we samen met ouders, met de buurt en met een geweldig lerarenteam. Onze leerlingen verlaten de school als sociale, geëngageerde kinderen die klaar zijn voor het secundair onderwijs, de stad en de samenleving. 

Hoge kwaliteit 

Waarom hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen? Omdat we geloven dat ze die ook kunnen waarmaken. Als wij in hen geloven, krijgen ze zelf vertrouwen inhun kunnen. Die mindset in combinatie met onze EDI-aanpak (Expliciete Directe Instructie) zorgt ervoor dat je kind nog meer groeit. In onze lessen delen we leerstof op in stukjes en geven we duidelijke instructies. Bij elke stap controleren we of de leerlingen de nieuwe leerstof begrijpen. Pas dan beginnen we aan de oefeningen. Zo begrijpt en onthoudt je kind de leerstof beter. 

Al van in de kleuterschool trainen we vaardigheden die je kind nodig heeft om goed te kunnen leren en functioneren in de maatschappij: omgaan met boosheid, emoties kanaliseren, nadenken voor je iets doet, concentratie, doorzettingsvermogen, het werkgeheugen trainen .

de_luchtballon_meisjesmetballonnen
de_luchtballon_kindjesmetballonnen
Veilige sfeer en respect

De kleuters werken in groepen van maximum 17 kinderen. Dat biedt veiligheid en geborgenheid. De kleuterschool heeft een eigen gebouw, dat ook nog ruim en gezellig is. Tijdens de middag kunnen de jongste kleuters rusten. De derde kleuterklas bevindt zich in het gebouw van de lagere school. Dat maakt de stap naar het eerste leerjaar gemakkelijker. De kleuters starten hun dag in de kring. Ook in de lagere school houden we cirkelgesprekken. Daarin leren de kinderen respectvol omgaan met elkaar: luisteren zonder te onderbreken, elkaar proberen te begrijpen, conflicten oplossen en voorkomen. Het resultaat? De kinderen voelen zich veel rustiger en er zijn weinig spanningen in de klas en op de speelplaats.  

Stevig netwerk van buurtpartners

Dankzij een groot netwerk van buurtpartners, vrijwilligers en ouders ontwikkelen onze leerlingen verschillende talenten. We bieden een breed aanbod aan culturele en creatieve activiteiten, dans, sport, ICT en techniek. Die activiteiten vinden plaats binnen en buiten de school, voor en na de uren. Het aanbod verandert geregeld en de leerlingen doen zelf ook suggesties.  

We werken onder meer samen met de Academie van Merksem, Ontmoetingscentrum Merksemdok en Jeugdwerking Kras. Een grote en diverse groep van vrijwilligers komt spelletjes spelen in de school. Of de leerlingen gaan zelf spelen bij Kras. Zo leren ze de vele mogelijkheden tot ontspanning in de buurt kennen. 

Ouders en leerkrachten 

We zijn een sterk team van leerkrachten. We zetten ons elke dag 100 procent in om je kind volop te laten groeien. Dat doen we met veel warmte en professionaliteit. Als ouder kan je ons makkelijk bereiken. Je kan ons aanspreken aan de poort, op de speelplaats, in de nabewaking en zelfs aan de klasdeur.