Een sterk lerarenteam trekt aan de touwtjes van De Luchtballon. Elke dag smijten we ons om het beste uit elk kind te halen. Dat doen we met veel warmte en deskundigheid. Onze kracht als team zit in onze goede communicatie en samenwerking. We werken in miniteams per leerjaar, waarin ook zorgleerkrachten zitten. Daardoor leren we veel van elkaar. Via klasbezoeken, leerwandelingen en werkvergaderingen wisselen we kennis uit. Materiaal en werkvormen delen we graag met collega’s.